FUNDAMENT OG STØPERØR

STØPERØR

Støperør brukes til å støpe fundamenter under bakkenivå. De er laget av papp og bør oppbevares tørt. Å bruke støperør bidrar til minimal sløsing av sement.

LAGERFØRTE DIMENSJONER:
140x1500mm
200x1500mm
250x1500mm

SØYLESKO

Lages av flattjern i stål og armeringsjern som forsinkes.

LAGERFØRTE DIMENSJONER:
48x40mm
73x40mm
98x60mm

STOLPESKO JUSTERBAR

Stolpesko type PB75 brukes til understøtting av tresøyler. Avstanden fra betongdekket og til den vannrette plate på skoen, må maks være 75 mm. Søyleskoen festes i betongen med 4 stk M10 mm bolter og det bores et hull i søylen for M20 mm Beslaget er belagt med en zinklagtykkelse på 55 µm. Søyleskoen kan kun oppta trykkrefter.

SØYLESKO TYPE A 70

Søylesko type A70 bruker til faststøping i betong, anvendes til understøtting av tresøyler. Avstanden fra platen og til betongoverflaten må maks være 50 mm. I søylens endetre bores et hull med samme diameter som kamstålet, 16 mm, før søylen plasseres på søyleskoen.