Bytte kledning

Når du skal bytte kledning på boligen må du velge om du ønsker stående eller liggende panel. Valget handler ikke kun som det estetiske uttrykket, men har også noen praktiske sider. Det er ikke uten grunn at det på værutsatte Vestlandet tradisjonelt har blitt brukt liggende kledning.