Kontor

Daglig leder
Are Sønsthagen: 66910909
E-post: are@tangentrelast.no

Salgssjef:
Truls Falkenberg: 66910909
E-post: truls@tangentrelast.no ,  post@tangentrelast.no

Salg/ ordrebehandler
Steffen Timonen: 66910909
E-post: steffen@tangentrelast.no

Lager og butikk

Lagerleder
Carl Fredrik Holmsen: 66916060
E-post: post@tangentrelast.no

Butikk:
Knut Andersen: 66910909
E-post: knut@tangentrelast.no

Sjåfør
Jørn: 66910909
Eirik: 66910909