KONTOR:

DAGLIG LEDER
Are Sønsthagen: 66 91 09 09
E-post: are@tangentrelast.no

SALGSSJEF
Truls Falkenberg: 66 91 09 09
E-post: truls@tangentrelast.no ,  post@tangentrelast.no

SALG/ORDREBEHANDLER
Steffen Timonen: 66 91 09 09
E-post: steffen@tangentrelast.no

LAGER OG BUTIKK:

LAGERLEDER
Carl Fredrik Holmsen: 66 91 60 60
E-post: post@tangentrelast.no

BUTIKK
Knut Andersen: 66 91 09 09
E-post: knut@tangentrelast.no

SJÅFØRER
Jørn: 66 91 09 09
Eirik: 66 91 09 09