Lettklinker

Vi fører Leca lettklinker, også kjent som løs Leca eller Leca-kuler. Kulene er et rent naturprodukt av ekspandert leire.
De er både varmeisolerende og drenerende samtidig som de har kapillærbrytende egenskaper.
De tåler fukt, frost og kjemikalier og gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr.
Dessuten er det lette, de veier bare ca 20 % av vanlige jordmasser og gir et sterkt redusert jordtrykk.