Valg av listverk

Listverk er en viktig del av husets utseende. Valg av listverk påvirker husets stil, og bør samsvare med annet interiør. Generelt bør listverket være enhetlig, og følge rommets uttrykk. Husets alder, størrelse, høyde under tak, materialvalg og farger er faktorer som må vurderes når listverk skal velges.

Historisk tilbakeblikk

Utforming av listverk i små og store hus har vært en ren motesak helt tilbake til 1700-tallet. Utformingen skiftet like brått som nye stiler slo igjennom. Håndverket krevde sin tømmermann, og med maskinhøvling økte mulighetene ytterligere. Nåtidens utvalg av listverk har hentet elementer fra historiske stilarter – og ulike profiler vil ofte kunne gjenspeile typiske trekk fra historiske epoker. Det er heller ikke uvanlig at flere mindre lister monteres sammen til en kraftig list med ett unikt særpreg. Viktigste generelle særpreg vil muligens være at listverk fram til omkring 1940 ofte var av brede slaget – gjerne med profiler, mens det deretter i en periode fram til ca. 1980 ble mer vanlig med enkle og uprofilerte varianter. I nyere tid eksisterer alle varianter om hverandre, og vår handlefrihet medfører at vi har større muligheter til å gjøre personlige valg, og skape den stil som ønskes.

Nybygg

Ved bygging av nye hus starter man gjerne med blanke ark, og kan gjøre relativt frie valg. Viktigste moment blir å skape en helhet, der listverket passer sammen med stilen i huset forøvrig.

Aktuelle problemstillinger kan være:

• Hvilken stil eller uttrykk er det jeg vil skap – enkelt, minimalistisk eller eksklusivt?

• Ønskes enkelt uprofilert listverk, eller ønskes listverk med profiler?

• Hvilke dimensjoner bør velges på listverket?

• Skal listverket være ubehandlet, eller skal det males?

• Hva vil fordelene eventuelt være ved å kjøpe ferdig overflatebehandlet listverk?

Oppussing og vedlikehold

Ved oppussing må man ta stilling til om uttrykket skal forandres. Beslutningen bør uansett samsvare med helheten i huset. Har man oppussingsplaner for hele huset vil man følgelig kunne andre gjøre andre valg enn ved en separat oppussing av enkelte rom. Viktigste utfordring synes alltid å være å ta vare på noe av husets særpreg, og benytte en stil som passer omgivelsene. Eksempelvis vil det kunne være store forskjeller i de naturlige valg dersom man sammenlikner en gammel ærverdig bygård med en moderne leilighet.

Aktuelle problemstillinger kan være:

• Ønskes å opprettholde eksisterende stil på listverk, eller ønskes forandring? • Hvilke endringer kan gjøres samtidig som helheten ivaretas? • Kan man bruke om igjen noe av eksisterende listverk? • Finnes muligheter for supplering av det listverk som tidligere er benyttet?

Tenk gjennom noen av de problemstiller som her er gjengitt – bruk gjerne elimineringsmetoden. Alternativt kan du rådføre deg med din byggevareforhandler eller din håndverker. Viktigste råd til slutt – velg listverk som skaper en helhet.