NORDAN VINDUER

FANTASTISKE MULIGHETER, TRYGGE RAMMER
Å planlegge vinduer er noe av det viktigste du gjør når du skal bygge. Det er mange behov, ønsker og krav å ta hensyn til, enten de er praktiske, estetiske eller økonomiske. Dessuten skal du følge byggestandarder, lover og regler. Utfordringen ligger i ikke å la dette begrense deg mer enn nødvendig.