Skal du legge nytt tak? Det finnes flere ulike typer tak som egner seg for eneboliger og andre bolighus.
Disse artiklene om taktyper inneholder nøyaktig hva du må vite om de ulike typene, inkludert hvilke hensyn du må ta når du velger tak.

KORT OM TAKTYPER

FLATT TAK

SKIFERTAK

TAKPAPP, TAKSTEIN ELLER TAKPLATER?

TAKLØFT, TAKOPPLETT ELLER ARK?

REPARERE ELLER SKIFTE TAK?

KOMPLETTE TAKLØSNINGER FOR TETTE TAK

VÅRE TAKLEVERANDØRER