Informasjon og tips:

 

Montering av listverk – generelle momenter

Ved listing av nye rom, er det naturlig å starte med tak, deretter dører og vinduer, for så og avslutte med gulv. Generelt ved listing anbefales å benytte en elektrisk kapp og gjæringssag, da dette gir pene og presise snitt.
Alle skjøter bør limes. Spikre 3-4 cm fra enden, deretter med mellomrom på 40-60 cm. Dor spikeren ca. 1 mm ned i lista. Vær nøyaktig!

Montering av taklister

Listene gjæres i 45º i hjørnene, og kan om mulig spikres i himlingen. Dette for å unngå sprekker mellom listen og himlingen.

Montering av lister rundt dører og vinduer

Listene monteres ca. 5 mm inn på dør-/ vinduskarm, og gjæres 45º i hjørnene.

Montering av gulvlister

Gulvlister monteres etter at dørlist er montert, og avsluttes mot denne. Listene gjæres i 45º i hjørnene. For å unngå endeved i avslutninger, kan det tilpasses en kile på 45º som limes på i enden. Ved montering av eikelister, anbefales forboring for å unngå at listen sprekker.

Forenklet gjæring – bruk av klosser

For glatt listverk uten profiler kan alternativt benyttes forenklet gjæring. Listene kappes rett, og monteres i 90º vinkel mot hverandre.For profilert listverk kan det benyttes hjørneklosser. Ensartede klosser tilpasses, og listene avsluttes i rett vinkel mot klossene i hjørnene.

Overflatebehandlet listverk

Montering av overflatebehandlet listverk utføres på samme måte som ubehandlet, og er svært tidsbesparende. Til sparkling av spikerhull benyttes gjerne akrylmasse.