MONTERING AV PANEL

LAGRING FØR BRUK
Pass på at panelen blir forsvarlig lagret. Svært viktig er åpåse at panelen lagres tilstrekkelig tørt, slik at fuktighetsnivået ikke øker.
10_clip_image004_0000

AKKLIMATISERING
Generelt anbefales at panel og listverk av tre får akklimatisert seg over noe tid i det miljøet som det skal monteres. Normalt vil 2-3 døgn være tilstrekkelig. Vær imidlertid varsom med for sterk oppvarming av innmiljøet i denne prosessen, da dette kan skape spenninger i trevirket.
10_clip_image002_0000

SPIKRING AV PANEL
Bruk spikerslag med 60-80 cm avstand. Pass på at bordene er slått helt sammen før det spikres – også i endene ved bruk av endepløying. Panelen spikres normalt åpent fra panelens framside. For panelbord bredere enn 100 mm, benyttes 2 spikrer i bredden. Det anbefales å benytte dykkertspiker som minimum utgjør 3 ganger paneltykkelsen.

10_clip_image006_0000

BRUK AV PANELKLIPS
Alternativt kan benyttes panelklips ved montering, hvilket gir ”skjult spikring”. Klipsene hektes fast i nota på panelbordet, og stiftes deretter fast i vegg/ tak. Dette er egnet for paneler til og med 120 mm bredde, og er spesielt aktuelt ved montering av malte paneler.
10_clip_image008_0000

HJØRNELØSNINGER

Mål alltid ut avstandene, og forsøk å få pene avslutninger mot hjørner. Pass på at avslutningene ikke kommer på bordets profil. For stående paneler lages limte hjørne-kasser, mens det ved bruk av liggende panel gjerne benyttes innvendig eller utvendig hjørnelist. Ved dører og vinduer benyttes utforinger for å oppnå riktig avstand til overflaten på innvendig vegg. Deretter benyttes ulike typer karmlister (gerikter).

10_clip_image012_0000

ENDESKJØTER

Endeskjøtene må limes sammen for å unngå lengdekrymping. Vent gjerne litt med montering av lister, for om mulig å kunne justere eventuelle tilfeller av lengdekrymping i skjøtene. Bruk i slike tilfeller et brekkjern i etterhånd, og press forsiktig fra endekantene.

10_clip_image010_0000

OVERFLATEBEHANDLET PANEL

Vær spesielt nøye med å unngå behandlingsskader under montering, da slike feil gjerne framstår enda tydeligere for paneler som er overflatebehandlet. Lakkerte panelprodukter anses å være klar til bruk etter montering. Malte paneler er imidlertid ikke å betrakte som et ferdig produkt, og bør bearbeides etter montering. Bl.a. bør eventuell synlig spikring og små skjønnhetsfeil utbedres. I så fall benyttes egnet akryl eller alkyd fugemasse, og flatene pusses lett med fint pussepapir (240 korning anbefales). Til slutt påføres ett strøk maling. Dette arbeidet anbefales utført etter én fyringssesong.