ISOLERING AV GULVBJELKELAG

1. Ved lav høyde under bjelkelaget må det benyttes stubbloft av 15 mm bord + forhudningspapp eller 12 mm porøse asfaltimpregnerte trefiberplater.

2_clip_image002

2. Bjelkelaget fylles helt med Glava plate proff 34. Bjelkelaget må gi rom for minimum 200 mm isolasjon. Den mest rasjonelle og den beste måte å isolere et bjelkelag på er å anvende 200 mm Glava plate proff 34 eller 2 lag med 100 mm Glava plate proff 34. Denne metoden gjør at du vil redusere antall skjøter i isolasjonen til et minimum. Det anbefales å isolere samtlige innvendige skillevegger og etasjeskillere med Glava plate proff 34 i nye bygg. Du vil oppleve en vesentlig reduksjon av lydgjennomgangen i disse konstruksjonene.

2_clip_image001

1. Ved lav høyde under bjelkelaget må det benyttes stubbloft av 15 mm bord + forhudningspapp eller 12 mm porøse asfaltimpregnerte trefiberplater.

2_clip_image003