KONTOR:

DAGLIG LEDER
Are Sønsthagen
Telefon 66 91 09 09
are@tangentrelast.no

SALGSSJEF
Truls Falkenberg
Telefon 66 91 09 09
truls@tangentrelast.no, post@tangentrelast.no

SALG/ORDREBEHANDLER
Karl Engebretsen
Telefon 66 91 09 09
karl@tangentrelast.no

LAGER OG BUTIKK:

LAGERLEDER
Carl Fredrik Holmsen
Telefon 66 91 60 60
Mobil 907 42 104
carl@tangentrelast.no

BUTIKK
Knut Andersen
Telefon 66 91 09 09
knut@tangentrelast.no

SJÅFØRER
Jørn: telefon 66 91 09 09
Eirik: telefon 66 91 09 09