Isolering av gulvbjelkelag

Ved lav høyde under bjelkelaget må det benyttes stubbloft av 15 mm bord + forhudningspapp eller 12 mm porøse asfaltimpregnerte trefiberplater.

Bjelkelaget fylles helt med Glava plate proff 34. Bjelkelaget må gi rom for minimum 200 mm isolasjon. Den mest rasjonelle og den beste måte å isolere et bjelkelag på er å anvende 200 mm Glava plate proff 34 eller 2 lag med 100 mm Glava plate proff 34. Denne metoden gjør at du vil redusere antall skjøter i isolasjonen til et minimum. Det anbefales å isolere samtlige innvendige skillevegger og etasjeskillere med Glava plate proff 34 i nye bygg. Du vil oppleve en vesentlig reduksjon av lydgjennomgangen i disse konstruksjonene.

Ved lav høyde under bjelkelaget må det benyttes stubbloft av 15 mm bord + forhudningspapp eller 12 mm porøse asfaltimpregnerte trefiberplater.